U.EMME Benna Miscelatrice CONDOR 350

U.EMME Benna Miscelatrice CONDOR 350

Tariffa

da 1/5 gg     6/10 gg     11/15 gg     mensile

€60,00       €55,00       €50,00      €990,00

Descrizione

Gamma macchine     minipala da 45 q.li

Diametro Alabarda      480 mm

Larghezza totale benna      1700 mm

Peso a vuoto     420 kg

Peso complessivo a capacità massima      1188 kg

Capacità massima               320 l