U.EMME Benna Miscelatrice CONDOR 150

U.EMME Benna Miscelatrice CONDOR 150

Tariffa

da 1/5 gg     6/10 gg     11/15 gg     mensile

€45,00       €40,00       €35,00      €660,00

Descrizione

Gamma macchine                                               minipala 18 q.li

Diametro Alabarda                                             400 mm

Larghezza totale benna                                     1170  mm

Peso a vuoto                                                           255 kg

Peso complessivo a capacità massima        639 kg

Capacità massima                                               160 lt